ΝΕΟ! Προκήρυξη για το ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική».
    Νέο ΠΜΣ «Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων».
  • Κτίρια συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων σύγχρονων εγκαταστάσεων αιθουσών διδασκαλίας, ερευνητικών εργαστηρίων και γραφείων.
  • Στο Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν οκτώ ερευνητικοί τομείς, συμβάλλοντας στην τεχνολογικής κι επιχειρηματικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
  • Η βιβλιοθήκη συμβάλλει στη σωστή επιλογή, διάθεση και διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές - ή άλλες - δραστηριότητες του ΤΕΙ.
  • Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


Τακτικός λογαριασμός

(413) 480-8312