Aktualne inwestycje
(804) 854-5308

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu robót budowlanych oraz opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót dla zabudowy koryta balastowego w torze nr 1 wraz z nawierzchnią kolejową na tłuczniu oraz robotami towarzyszącymi.

Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2018,
zakończenie: sierpień 2019.

stripper

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Wisłok w km 1+419 wraz z rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie na odcinku od km 1+040 do km 1+500 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami.

Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2018,
zakończenie: marzec 2019.

Budowa wiaduktu „Arsenalsteg” w obszarze głównego dworca kolejowego Wiedniu

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze 340 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2018,
zakończenie: maj 2019.

(806) 222-9513

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze 1300 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2018,
zakończenie: listopad 2019.

Budowa mostu przez rzekę Pilicę w ramach prac modernizacyjnych linii kolejowej nr 8 odcinek Warka – Radom

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 1100 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2018,
zakończenie: kwiecień 2019.

Instalacja odzysku cynku z odpadów cynkonośnych w ZGH „BOLESŁAW” S.A.

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla potrzeb budowy kompletnej linii technologicznej odzysku cynku wg o ciężarze ponad 400 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2018,
zakończenie: marzec 2019.

coburgess

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych hali i obiektów towarzyszących o ciężarze ponad 300 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2018,
zakończenie: kwiecień 2019.

(337) 762-2660

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 250 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2018,
zakończenie: maj 2019.

973-204-1376

Zakres prac: kompleksowe wykonanie konstrukcji stalowych i elementów instalacji nowej linii oczyszczania spalin w ilości ponad 520t.
Termin realizacji: rozpoczęcie  kwiecień 2018,
zakończenie maj 2019.

Przebudowa Terminalu 2B w Porcie Lotniczym Paryż-Roissy-Charles de Gaulle we Francji

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla potrzeb renowacji terminalu w ilości około 130t.
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2018,
zakończenie grudzień 2018.

(561) 296-2920

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce starego mostu i budowie nowego mostu przez rzekę Tanew w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica.”
Termin realizacji: rozpoczęcie kwiecień 2018,
zakończenie: grudzień 2018.